Poolse Stukadoor / Pleisterwerker

Stukadoorbedrijf Inhuren

Neem contact met ons op
Reesworks

Poolse Stukadoor / Pleisterwerker – Stukadoorbedrijf Inhuren

Stukadoor Inhuren – Pleisterwerker uit Polen in dienst nemen – Poolse Stukadoor om in België te werken

  • Poolse stukadoor – binnen- en buitenpleisterwerk Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Antwerpen. Pleisteren van muren, gebouw, flat, huis, magazijn, productiehal.
  • Reesworks biedt gekwalificeerde stukadoors uit Polen voor renovatie- en bouwbedrijven in Nederland en België.
  • Huur een Pools stukadoorsteam in. Bestel werving.
  • Wat zijn de arbeidskosten per uur van een Poolse stukadoor?

Stukadoorbedrijf Reesworks

tel. 0048 791 009 750

Schrijf ons als u enn Stukadoor wilt inhuren – office@reesworks.eu

REESWORKS

Poolse Stukadoor / Pleisterwerker – Stukadoorbedrijf Inhuren

reesworks

De eerste fase van het werk van de stukadoor, namelijk de voorbereiding van de grond, omvat het dichtmetselen van verschillende gaten die onder meer zijn ontstaan ten gevolge van de installatie van elektrische installaties. Als de pleisterwerkzaamheden worden uitgevoerd in oudere gebouwen, moet de stukadoor beginnen met het verwijderen van het oude pleisterwerk. De aldus ontstane grondlaag maakt het mogelijk de tweede werkfase uit te voeren, namelijk het aftekenen van het pleisteroppervlak. Het bestaat uit het afbakenen van het gebied van het werk van de stukadoor door het aanbrengen van stroken of het maken van stroken gipsmortel die de randen van het afgebakende gebied zullen vormen. De volgende fase van het werk is het aanbrengen van een pleisterlaag – met de hand of met behulp van professioneel gereedschap. Dit zijn de zogenaamde pleisterkoppen en troffels. Om volgende lagen aan te brengen moet u wachten tot de eerder aangebrachte laag is opgedroogd en zich goed met de ondergrond heeft verbonden. Om het pleisterwerk te egaliseren, volstaat het daarentegen een mechanische troffel te gebruiken. Het is de moeite waard te weten dat het soms nodig is, alvorens te beginnen met het aanbrengen van de pleister, een kunstmatige ondergrond (metalen netten) aan te brengen die deze activiteit zal vergemakkelijken.

reesworks

De basisvaardigheid waarover een stukadoor moet beschikken om een opdracht uit te voeren, is het maken van zijn eigen gipsmortel. Deze kennis is van essentieel belang, ondanks het feit dat er tegenwoordig vele soorten kant-en-klare pleisters op de bouwmarkt verkrijgbaar zijn. Een goede stukadoor moet vertrouwd zijn met de verschillende mortels, de verschillende kenmerken ervan kennen, de soorten ingrediënten en de formules om ze te maken, zodat hij voor zichzelf de juiste producten kan kiezen en ze vakkundig kan gebruiken. Het is ook belangrijk dat u gespecialiseerde apparatuur, zoals een bekermengwagen, een troggemengwagen of een betonmolen, kunt bedienen. Met deze kennis en vaardigheden kan het gewenste effect van het werk worden bereikt.

 

Het aanbrengen van pleister op oneffen oppervlakken – convexe of concave vormen die in de architectuur voorkomen, met name in historische architectuur zoals kruisgewelven – is een bijzonder speciale vaardigheid die alleen hooggekwalificeerde stukadoors bezitten. Hetzelfde geldt voor het maken van versieringen in de vorm van getrokken gips, d.w.z. kroonlijsten, en albast.

Neem contact met ons op

OFFICE REESWORKS co

Newtonlaan 115, 3584 BH Utrecht

0048 791 009 750 

office@reesworks.eu

OFFICE POLEN

  ul. Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław